ประวัติศาสตร์เมืองน่านที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม เมืองน่านเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และเป็นเมืองหลวงของจังหวัดที่มีชื่อเดียวกัน มีคนน้อยกว่า 20,000 คนทำให้เป็นเมืองหลวงของจังหวัดที่ค่อนข้างเล็ก มันเป็นเมืองเก่า แต่ย้อนหลังไปถึง 14 ปีบริบูรณ์ศตวรรษเมื่อชุมชนที่รู้จักกันครั้งแรกที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำน่านหลายศตวรรษที่ผ่านมาพื้นที่ห่างไกลก็ยังคงอยู่ในความดูแลของตัวเอง

โดยมีผู้เข้าชมไม่กี่คน แต่มันได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรในภูมิภาคนี้มาก่อนและสำคัญที่สุดสุโขทัย บางครั้งมันก็อยู่ภายใต้การควบคุมของล้านนาพม่าและสยามและได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพวกเขาทั้งหมดในขณะที่ยังคงเอกลักษณ์ของตนเองไว้ คอลเล็กชั่นของชาวไทยภูเขาหลากหลายรวมถึงจังหวัดที่เงียบสงบเช่นไทยเขินไทยลื้อไทยพวนไทยใหญ่และไทยยวนให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ดีในภูมิภาคแม้ว่าหลายคนจะหลอมรวมเป็นชุมชนขนาดใหญ่