การรักษาฮอร์โมนในวัยหมดประจำเดือน

ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและยาสามัญที่ใช้ในการรักษาด้วยฮอร์โมนต่าง ๆ เช่นการรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดประจำเดือนและการคุมกำเนิด การศึกษาก่อนหน้านี้โดยทีมวิจัยนี้พบว่าการให้เอสตราไดออลทดแทนในรูปแบบหนูวัยหมดประจำเดือนทำให้หนูกินน้ำตาลมากขึ้น การลดความอ้วนของอาหารที่น่ากินอย่างมากนักวิจัยจึงตัดสินใจที่จะตรวจสอบบทบาท

ของมันในผลกระทบของ estradiol ต่อการบริโภคน้ำตาล จากนั้นนักวิจัยก็ทำการฉีดหนูด้วย naltrexone อย่างต่อเนื่องซึ่งจะบล็อกตัวรับ opioid หรือน้ำเกลือ ในการทดลองที่สองทีมวิจัยได้ฉีด naltrexone หรือ DAMGO ซึ่งเป็นสารประกอบสังเคราะห์ที่กระตุ้นระบบ opioid เข้าไปในบริเวณสมองที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัล ในการทดลองครั้งแรกการรักษาด้วย Naltrexone ทำให้การบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้น การฉีด DAMGO ช่วยกระตุ้นการบริโภคน้ำตาลในหนูที่ได้รับการควบคุมและควบคุม แต่ผลที่ได้นั้นมีขนาดเล็กกว่าในหนูที่ได้รับ estradiol มากกว่าหนูที่ควบคุม